Regulamin

Dom wczasowy Wena

 1. Właściciele Domu Wczasowego WENA wysoko cenić będą współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
 2. Goście Domu Wczasowego WENA zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji okazując dokument z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz. 960).
 3. Goście domu wczasowego korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 (w weekendy od 16.00) i trwa do godz. 10.00.
 5. Dla grup zorganizowanych doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17 i trwa do godz. 9 (chyba że ustalono inaczej).
 6. Śniadanie podawane jest w godzinach 8.30 – 10.00.
 7. W przypadku grup zorganizowanych godziny i ilość posiłków ustalane są z kierownikiem grupy.
 8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00.
 9. Opłatę za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu.
 10. Jeżeli pobyt ma być rozliczony fakturą VAT, prosimy o podanie danych do jej wystawienia, przed dokonaniem wpłaty.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za: usługi niewykorzystane w czasie trwania pobytu, przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu, pozostawione na terenie samochody, motocykle i inne pojazdy oraz rzeczy osób niebędących zameldowanymi w domu wczasowym.
 12. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych domu wczasowego, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 14. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 16. Na ternie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia w całym budynku. Nie zastosowanie się do zakazu, skutkuje pobraniem opłaty dodatkowej w wysokości 500zł na pokrycie kosztów czyszczenia pokoi. Palenie papierosów dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
 17. Osoby nie zameldowane w domu wczasowym mogą przebywać na terenie obiektu i od godziny 10.00 do godziny 22.00.
 18. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • zachowującym się agresywnie bądź wyraźnie zakłócającym wypoczynek innym gościom.
 19. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez prawa zwrotu należności.
 20. Istnieje możliwość przechowania bagażu w recepcji.
 21. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji, w każdym pokoju, oraz na stronie internetowej www.wena-leba.pl

Życzymy Państwu miłego pobytu!

Masz pytania? Chcesz zarezerwować pokój?